Sunday, 22 February 2015

TAKWIM PEMAKAIAN UNIT UNIFORM DAN CUTI-CUTI PERAYAAN DAN SAMBUTAN PERISTIWA TAHUN 2015

Merujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8 /2007 berkenaan Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum Di Hari Persekolahan Dan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan supaya semua sekolah hendaklah melaksanakan pemakaian pakaian kokurikulum setiap minggu pada hari persekolahan dan menganjurkan perhimpunan kokurikulum pada setiap bulan. Garis panduan Pelaksanaan dasar ini adalah seperti berikut:

2.1 Pemakaian Pakaian Kokurikulum

2.1.1 Murid-murid hendaklah memakai pakaian seragam kokurikulum pada hari Rabu setiap minggu pada waktu persekolahan;
2.1.2 Murid-murid hendaklah seboleh-bolehnya mernilih untuk memakai pakaian seragam pasukan badan beruniform yang Iengkap atau sebahagian daripadanya seperti memakai baju-T berkolar yang melambangkan pasukannya; atau
2.1.3 Murid-murid juga boleh .memilih memakai pakaian seragam kelab/persatuan, sama ada dalam bentuk jaket, baju Iayang (seni bela diri) atau baju-T berkolar.

2.1.4 Jaket, baju layang atau baju-T berkolar hendaklah dicetak dengan nama pasukan atau kelab/persatuan di bahagian belakang, dan logo (jika ada) di bahagian hadapan (dada kiri).
2.1.5 Pihak sekolah hendaklah melaksana pemakaian pakaian kokurikulum ini secara terancang dan beransur-ansur supaya tidak meriimbulkan bebanan kepada ibu bapa.

2.2 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum

2.2.1 Perhimpunan hendaklah dianjurkan pada hari pertama minggu ketiga setiap bulan.
2.2.2 Perhimpunan ini hendaklah dikendalikan oleh murid-murid. Aktiviti yang Iazimnya diurus dan disampaikan oleh Pengetua/Guru Besar dan guru-guru seperti ucapan, bacaan doa, penyampaian hadiah dan sebagainya, diambil alih oleh murid-murid dengan bimbingan dan panduan guru-guru.

Pautan Rujukan Pekeliling https://drive.google.com/file/d/0B-Mb5aVhgVOMbTh1djY0ZTlZVUU/view?usp=sharing  

No comments:

Post a Comment

Senarai blog yang dirujuk