SENARAI TUGAS GURU PEMIMPIN / PENASIHAT


Guru Pemimpin /Penasihat
 1. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa.
 2. Memastikan ada perlembangaan dan peraturan.
 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
 4. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan.
 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
 6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 7. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan unit berunifom/ kelab/ persatuan dan sukan/permainan.
 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/ peralatan diurus dengan baik.
 9. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktviti disediakan dan difailkan.
 10. Mendaftarkan pasukan unit berunifom, kelab/ persatuan dan permainan.
 11. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
 12. Mengurus penyerahan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/ zon/ daerah/ negeri dan kebangsaan dengan baik.
 13. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
 14. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
 15. Menandatangani buku kehadiran ahli.
 16. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit  yang diwakili.
 17. Memastikan papan kenyataan digunakan sepenuhnya.
 18. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
 19. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada jawatankuasa kokurikulum sekolah.
 20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program
 21. Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment

Senarai blog yang dirujuk