Wednesday, 23 October 2013

Wednesday, 16 October 2013

PENGUMPULAN DATA KOKURIKULUM 2013


Merujuk kepada surat PPDHS.KOR 800-2/9/1( ) bertarikh 30 September, dimaklumkan dan diminta kerjasama kepada semua guru kelas tahun 3,4, 5 dan 6 untuk mengisi kehadiran Kokurikulum pada pautan berikut:

Sila klik Tahun Kelas anda:

Sehubungan dengan Wednesday, 9 October 2013

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)


Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) adalah satu kaedah penilaian yang menilai kompetensi dan potensi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) berdasarkan konsep Tugas dan Tempat Bertugas (Job-Based and Work Place) mengikut standard prestasi yang ditetapkan selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP 2.0) dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 2025.
PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira keunikan pelbagai skim perkhidmatan. Untuk memastikan ia relevan, ketua perkhidmatan atau ketua jabatan diberi fleksibiliti dalam menentukan kaedah penilaian di dalam jabatan masing-masing berdasarkan garis panduan yang sedang disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Abdul Razak
YAB Perdana Menteri Malaysia
Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-12
21 Mac 2011
MUAT TURUN BAHAN DISINI

Senarai blog yang dirujuk