SENARAI TUGAS KETUA & GURU RUMAH SUKAN


Ketua Rumah Sukan
 1. Memastikan adanya senarai ahli rumah sukan yang lengkap (guru dan pelajar).
 2. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan.
 3. Membentuk jawatankuasa rumah dalam kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan pemainan.
 4. Menentukan guru rumah sukan untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah.
 5. Sentiasa berbincang dengan Penolong Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah.
 6. Memastikan laporan aktiviti rumah sukan disediakan untuk edaran dan rekod.


     Guru Rumah Sukan
 1. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan.
 2. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan rumah sukan, kedatangan dicatat dalam buku kehadiran.
 3. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara rumah sukan.
 4. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah.
 5. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tidakan  terhadap pelajar yang tidak hadir.
 6. Mengawasi semangat kesukanan di kalangan pelajar.
 7. Sentiasa berbincang dengan ketua rumah sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan.

No comments:

Post a Comment

Senarai blog yang dirujuk